Hz. ILYAS

                     İsriloğullarına gnderildi ve Hrun aleyhisselmın torunlarındandır.
 
                                                    İLYS ALEYHİSSELM
 

Beni İsril'e gnderilen peygamberlerden, Ms aleyhisselmın dinini insanlara bildirmek iin Allah tel tarafından vazifelendirildi. Hazret-i Ms'dan sonra Beni İsril kavmine gnderilen peygamberlerin hepsi Tevrt'ın hkmlerini unutan, yerine getirmeyen insanlara bunları bildirmek iin gnderildi. Beni İsril, o zaman Şam ve civrındaki dağınık kk devletler hlinde yaşıyordu. nk Yş bin Nn, Şam kıtasını fethedip, Beni İsril'e taksim etmişti. Bir kabiliye de Baalbek ve etrfını verdi. İlys aleyhisselm Baalbek'in kabilesinde bulunuyordu. Beni İsril zamanla yoldan ıkmış, aralarında fesat ve karışıklık başlamıştı. Tevrt'taki Allah telnın emirlerini unutmuşlar, putlara tapmaya başlamışlardı. İlys aleyhisselm peygamber olarak gnderildiği zaman, Ba'l adında 8-10 metre byklğnde bir puta tapıyorlardı. Hazret-i İlys; ''Ba'l'den vazgeiniz ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'a ibdet ediniz.'' diye nasihat etti. Fakat dinlemediler. Onları Allah'ın azbı ile korkuttu ise de, beldelerinde ıkarttılar. Allah tel da onlardan feyz ve bereketi kaldırdı. Yağmurlar kesildi, kıtlık başladı. Hayvanlar susuzluktan ld. Başlarına eşitli bellar geldi.

İlys aleyhisselm bu kıtlık yıllarında imnı gizlice halka anlatıyordu. Btn evlerde kıtlık varken, inananların evlerine, İlys aleyhisselmın bir mcizesi olarak, bolluk ve bereket gelmişti.Herkes kokmuş leş yerken, bunların eviyiyecek doluydu. Baalbek hkmdrınınhazineleri doluydu. Fakat satın alacak yiyecek bulamıyorlardı. Nihyet hatlarını anladılar ve hazret-i İlys'ı bularak af dileyip imn ettiler. İlys aleyhisselma, sen bize du et, dediler. Her ne sylerse ona tbi olacaklarına sz verdiler. Hazret-i İlys, Allah tel ya du etti. Bel ve musibetin kalkmasını diledi. Allah tel hazret-i İlys'ın dusını kabul etti. O belde yeniden feyz ve berekete kavuştu. Bol bol yağmur yağdı. Her taraf yeşerdi. Memlekette byk bir ferahlık meydana geldi. İsriloğulları sonra hazret-i İlys'a: ''Senin dun ile kurtulduk. Ancak ekebileceğimiz tohum yok. Du et de tohum elde edelim.'' dediler. Hazret-i İlys du etti. Allah tel tuz ekmelerini bildirdi. Tarlalara tohum yerine buz ektiler. Mcize olarak yerde nohut yetişti. İsriloğulları bu hl zere bir mddet hazret-i İlys'a tbi oldular. Fakat hak yolda sebt etmeleri uzun srmedi. Yine nankrlk edip, doğru yoldan ayrıldılar. Bu durum zerine hazret-i İlys, Allah telnın izni ile gitgide perişan oldular. Kur'n-ı kerim'de Sfft sresinde bunların isynları sebebiyle Cehennem'e gidecekleri bildirilmektedir.

Abdullah ibni Abbs'tan rivyet edildiğine gre; hazret-i İlys Baalbek'ten ıkınca, ilhi emirleri bildirmek zere dolaşırken yolu bir kye dşt. bu kydeki insanlara nasihat etti. Onları imna dvet etti. Kyller onu severek kylerinde bir mddet kalmasını istediler. O da kabul etti ve İsriloğullarından ihtiyr bir kadının evinde misfir oldu. Bu kadının hasta bir oğlu vardı. Hastalığına bir trl şif bulamamıştı. İhtiyr kadın oğlunun durumunu hazret-i İlys'a anlatarak ocuğunun şif bulup bu dertten kurtulması iin Allah telya du etmesini istedi. Hazret-i İlys, zlme şif Allah teldandır, dedi. Abdest alıp iki rekt namaz kıldı. Hasta ocuğz şif vermesi iin Allah telya yalvardı. Allah tel dusını kabul etti. Hasta ocuk iyileşti. Bu ocuğun adı Elyesa idi. Şif bulduktan sonra hazret-i İlys'a imn etti. Yanından ayrılmadı. Ondan Tevrt'ı ğrendi. Hazret-i İlys'ın veftından sonra da İsriloğullarına peygamber olarak gnderildi. Kur'n-ı kerim'in Sfft ve En'm srelerinde İlys aleyhisselmla ilgili haberler vardır.